• www.quangninhtoyota.vn
  • www.quangninhtoyota.vn
RaizeYaris

Vios 2021
Xem hình đầy đủ
Vios 2021

GIÁ XE ( Sản Xuất Trong Nước)

VIOS 1.5E (MT) 3 túi khí : 478.000.000 VNĐ

VIOS 1.5E (CVT) 3 túi khí : 531.000.000 VNĐ

VIOS 1.5G (CVT) : 581.000.000 VNĐ

VIOS GR-S (CVT): 638.000.000 VNĐ

 

Chưa có dữ liệu.