• www.quangninhtoyota.vn
  • www.quangninhtoyota.vn
  • www.quangninhtoyota.vn
  • www.quangninhtoyota.vn
  • www.quangninhtoyota.vn

TOYOTA QUẢNG NINH - TOYOTA CẨM PHẢ CÙNG HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG

Tin tức - Tin tức mới

Những ngày qua, cùng với hệ thống chính trị, người dân cả nước đã cùng hướng về miền Trung và có nhiều việc làm thiết thực nhằm góp phần khắc phục phần nào những thiệt hại do thiên tai liên tiếp gây ra. Các tầng lớp nhân dân đã thực hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp đối với đồng bào miền Trung ruột thịt... Để chung tay khắc phục hậu quả do thiên tai vừa gây ra tại các địa phương này. Một chuyến đi mang nhiều cảm xúc của Toyota Quảng Ninh - Toyota Cẩm Phả hướng về đồng bào ruột thịt đang gặp nhiều khó khăn cần sự giúp đỡ.

https://www.upsieutoc.com/images/2020/11/06/z2163369516734_7ccfa95a2b319466b26a34c5b457f7fc.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2020/11/06/z2163369530199_19256f4509608f2ad9dfad3676c33741.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2020/11/06/z2163369572815_6419d21105f4e9561e6ce6af60be32fc.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2020/11/06/z2163369583390_b75b53eebd37449aebc76c4380e8de5c.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2020/11/06/z2163369589699_8a89c135b1e3ccd7bc144426dcd2c2ba.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2020/11/06/z2163369597605_fb8362ceb934f7ef2963e04386926ea5.jpg