• www.quangninhtoyota.vn
  • www.quangninhtoyota.vn
  • www.quangninhtoyota.vn
  • www.quangninhtoyota.vn
  • www.quangninhtoyota.vn
Land Cruiser PradoYaris

Vios Mới
Xem hình đầy đủ
Vios Mới

GIÁ XE ( Sản Xuất Trong Nước)

VIOS 1.5E (MT) 3 túi khí : 470.000.000 VNĐ

VIOS 1.5E (MT) 7 túi khí : 490.000.000 VNĐ

VIOS 1.5E (CVT) 3 túi khí : 520.000.000 VNĐ

VIOS 1.5E (CVT) 7 túi khí : 540.000.000 VNĐ

VIOS 1.5G (CVT): 570.000.000 VNĐ

 

Chưa có dữ liệu.